Nedir?

Aydınlatma Bilimi | Tarih 101

“Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz.” İncil’deki bu ifade eski insanların karanlıktan ne anladığını göstermektedir. On sekizinci yüzyılın sonlarına kadar...

Ekim 19, 2022