kuzey fareleri

Kuzey Fareleri (Lemming) Nasıl Ölür?Eğer aklınızdan toplu şekilde intihar ettikleri geçiyorsa, kesinlikle değil. Kuzey farelerinin intihar ettikleri fikri muhtemelen Norveç kuzey faresinin (Lemmus lemmus) dört yıllık inişli çıkışlı nüfus çevrimine tanık olan (ama anlayamayan) 19. yüzyıl natüralistlerinin eserlerinden kaynaklanmaktadır. Kuzey fareleri olağandışı üretken bir kapasiteye sahiptir. Tek bir dişi kuzey faresi yılda 80 yavru verebilir. Kuzey farelerinin sayılarındaki ani […]

bukalemun

Bukalemunlar Ne Yapar?Bulundukları ortama uymak için renk değiştirmezler. Bunu hiç yapmamışlardır; hiçbir zaman da yapmayacaklardır. Bu tamamen bir mittir. Tümüyle uydurmadır. Koca bir yalandır. Bukalemunlar değişik duygusal haller sonucunda renk değiştirirler. Eğer bu renk değiştirme ortama uymak için oluyorsa bu tamamen tesadüftür. Bukalemunlar korktuklarında, bir tehlike atlattıklarında ya da bir kavgada başka bir bukalemunu alt ettiklerinde renk […]

sestelleri2

Ses Telleri Nedir?Ses telleri, insanların ses çıkarmasını sağlayan en temel organlardır. Bu iki küçük ve katlı doku gırtlak boyunca uzanır. Gırtlak boğazda havanın geçtiği bir bölümdür. Dilin arkası ve soluk borusunun arasında kalır. Gırtlağa bazen müzik kutusu denir çünkü ses tellerini içerir. Gırtlaktaki kaslar ses tellerini gerer ve gevşetir. Nefes aldığımız zaman ses tellerimizi gevşetiriz ve böylece […]

Omur

Omurlar Nerededir?Omurlar, omurgada kemiklerden meydana gelen bir sütun oluşturur. Omurga, iskeletin sırtın ortasına kadar uzanan parçasıdır. Omurga duruşumuzun korunmasında ve hareketlerimizde önemli bir rol oynar ve ayrıca omuriliği korur. Omurgaya bel kemiği adı da verilir. İnsan omurgasında 33 omur bulunur ancak yetişkinlerde bunların bazıları birleşir. Boyunda 7, göğüs bölgesinde 12, belde 5, kalçada 5 ve kuyruk […]

El Kemikleri

El Tarağı Kemikleri Nerededir?El tarağı kemikleri, insanın elindeki kemiklerdir. Elde bilek kemikleri, el tarağı kemikleri ve parmak kemikleri bulunur. Elde toplam 27 tane kemik vardır. Bilek 8 kemikten oluşur. Bunlar kabaca iki sıra halinde dizilmiştir. Ön kola yakın olan sırada başparmak tarafından başlayarak kayıksı kemik, hilal biçimle kemik, piramit kemik ve bezelye biçiminde kemik vardır. İkinci sırada yamuk, […]

Jeomorfoloji

Jeomorfoloji Nedir?Jeomorfoloji, “yerbiçimbilimi” olarak da bilinir. Kelimenin kökeni Eski Yunanca’dır. “Geo” yer demektir, “morfo” şekil ve “loji” bilim. Yer’in yüzey şekillerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır. Jeomorfoloji, litosferle ilgilidir. Yüksekçe bir yere, örneğin, Uludağ’ın zirvesine çıkıp, aşağılara baktığımızda, birçok yer şekli dikkatimizi çeker. Tepeler, vadiler, buzul aşındırmaları, akarsular, muazzam Bursa ovası ve diğer tarafta dağlar. Yer’i […]

Dünyanın Oluşumu

İlk Karalar Nasıl Oluştu?Pasifik Okyanusu’nda bir ada yok oldu ya da bir ada meydana geldi şeklindeki haberleri basından zaman zaman duymuşluğumuz olmuştur. İlk karaların oluşumlarını da bunlara benzetebiliriz. Milyarlarca yıl önce buna benzer oluşumlar çok daha fazla ve sık aralıklarla meydana geliyordu. Daha kıtalar oluşmadan önce gezegen, yoğun meteor bombardımanı altında son derece yüksek enerjili, yıldırımların eksik olmadığı, […]